หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ DeOne Academy เปิดหลักสูตร “ TEN X ” รุ่นที่ 1 อย่างเป็นทางการ

คุณกลินท์ สารสิน ประธานอาวุโส หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร TEN X: Transformational Executive Network for Exponential Growth หลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมีคุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานหลักสูตร คุณวิชัย อัศรัสกร คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ดร.กีรติ รัชโน คุณวิชิตร์ แสงทองล้วน รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล และ คุณวงเดือน สิมะโชคดี ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

หลักสูตร TEN X มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เห็นภาพรวมและความสำคัญของการทำ Total Transformation เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตในยุค Disruption

หลักสูตร TEN X เจาะลึกเนื้อหาใน 4 มิติ ได้แก่ Mega Trends & Global Forces, Business & Digital Transformation, People & Culture Transformation และ Leadership Transformation โดยไฮไลท์สำคัญ คือการทำ Project Transformation จากกรณีศึกษาจริงให้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำ 2 แห่ง คือ ธนาคารกสิกรไทย ณ สำนักงานกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป(KBTG) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร TEN X มีผู้บริหารจากภาครัฐ ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำกว่า 120 คนที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรม โดยมีระยะเวลาการอบรม 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 17 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

สอบถามข้อมูลของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่

https://tenx.utcc.ac.th/  
https://www.facebook.com/tenx.utcc