เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมรุ่นที่ 2

⚡️หลักสูตร TEN X (Transformational Executive Network for Exponential Growth)
หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะในการทำ Transformation
และสร้างเครือข่ายผู้บริหารด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างแท้จริง

👨‍💼👩‍💼เตรียมตัวพบกับผู้บริหารและวิทยากรระดับแถวหน้าที่จะมาแชร์เคล็ดลับและประสบการณ์
ในการทำ Transformation ให้ประสบความสำเร็จ ผ่านการอบรมแบบ Blended Learning
ตลอดระยะเวลาหลักสูตร 5 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 2566

🔶️กรอกใบลงทะเบียนแสดงความสนใจได้เลยที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfepIRMugfD8ISzhePNHbb4GFB_KUnyiiUGvB5dZKntsU6Reg/viewform
.
📌หมายเหตุ*
แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงเอกสารแสดงความจำนงในการเข้าร่วมหลักสูตร TEN X รุ่นที่ 2 เท่านั้น
ยังไม่ถือเป็นใบสมัครหรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมอบรมได้ทันที