เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมรุ่นที่ 2

⚡️หลักสูตร TEN X (Transformational Executive Network for Exponential Growth) หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะในการทำ Transformation และสร้างเครือข่ายผู้บริหารด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างแท้จริง 👨‍💼👩‍💼เตรียมตัวพบกับผู้บริหารและวิทยากรระดับแถวหน้าที่จะมาแชร์เคล็ดลับและประสบการณ์ ในการทำ Transformation ให้ประสบความสำเร็จ ผ่านการอบรมแบบ Blended Learning ตลอดระยะเวลาหลักสูตร 5 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 2566 🔶️กรอกใบลงทะเบียนแสดงความสนใจได้เลยที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfepIRMugfD8ISzhePNHbb4GFB_KUnyiiUGvB5dZKntsU6Reg/viewform . 📌หมายเหตุ* แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงเอกสารแสดงความจำนงในการเข้าร่วมหลักสูตร TEN X รุ่นที่ 2 เท่านั้น ยังไม่ถือเป็นใบสมัครหรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมอบรมได้ทันที

หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ DeOne Academy เปิดหลักสูตร “ TEN X ” รุ่นที่ 1 อย่างเป็นทางการ

คุณกลินท์ สารสิน ประธานอาวุโส หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร TEN X: Transformational Executive Network for Exponential Growth หลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมีคุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานหลักสูตร คุณวิชัย อัศรัสกร คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ดร.กีรติ รัชโน คุณวิชิตร์ แสงทองล้วน รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล และ คุณวงเดือน สิมะโชคดี ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย หลักสูตร TEN X มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เห็นภาพรวมและความสำคัญของการทำ Total Transformation เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตในยุค Disruption หลักสูตร TEN X เจาะลึกเนื้อหาใน 4 มิติ ได้แก่ Mega Trends […]